גילוי מרצון

מהו הסדר הגילוי מרצון?

ארה"ב הובילה שינויים רבים בתחום ההכנסות הבלתי מדווחות, ובכך למעשה הביאה ל"מות הסודיות הבנקאי".

בעקבות השינויים הללו, רשות המסים, במסגרת הליך הגילוי מרצון, קבעה תנאים אשר בהתקיימם ניתנת אפשרות לאנשים המחזיקים בחשבונות בנק או בנכסים בחו"ל שההכנסות מהם לא דווחו, להצהיר על ההכנסות באופן וולונטרי, וזאת על מנת להימנע מהליכים פליליים כנגדם.

בדצמבר 2017 רשות המסים פרסמה נוהל חדש (הוראת שעה) שבמסגרתו ניתנה לישראלים אורכה להצהיר על ההון הלא מדווח שלהם בין בישראל, ובין בחו"ל.

הנוהל מאפשר, בכפוף להתקיימות תנאיו, לקבל חסינות מפני העמדה לדין פלילי על עבירות שהנן עבירות מס בלבד.

הנוהל אינו חל על הכנסות שמקורן בפעילות לא חוקית, והוא אינו כולל הקלות במס, כלומר כל מצהיר חייב לשלם את מלוא המס על ההכנסה הבלתי מדווחת, לרבות הפרשי הצמדה וריבית.

מהם התנאים בהליך הגילוי מרצון.

 • גילוי מרצון ייעשה בתום לב- כלומר יש להצהיר על כל ההכנסות החייבות במס שלא דווחו בשנות המס הרלוונטיות.

 • במועד הפנייה לגילוי מרצון אין בידי רשות המסים מידע הקשור לגילוי מרצון, לרבות ביחס לבן/בת זוג, חברה בשליטתו, או שותפו.

 • במועד הפניה לגילוי מרצון לא נערכה בדיקה או חקירה בעניין המבקש ומי שקשור עמו ע"י רשות המסים או ע"י משטרת ישראל (בן/בת זוג, חברה בשליטתו, שותפו) בעניין הקשור לבקשה לגילוי מרצון לרבות פעילות אחרת המניבה הכנסות.

 • רשות המסים רשאית שלא לאשר הבקשה, במידה וקיים מידע, אף בעקיפין, הקשור לבקשת הגילוי מרצון בידי רשות שלטונית אחרת באמצעי התקשורת או במסמכי בית המשפט.

 • במקרים חריגים של נסיבות אישיות יוצאות דופן (כמו מחלה קשה), או כאשר אין קשר בין המידע הקיים לבין הבקשה, רשות המסים רשאית לאשר את הבקשה גם אם לא מתקיימים התנאים שלעיל.

מסלולי הגילוי מרצון:

 • מסלול רגיל - במסלול זה המצהיר מדווח על הכנסותיו, וזאת באופן מזוהה.

 • מסלול אנונימי - על פי הוראת שעה שפרסמה רשות המסים ניתן להגיש לרשות המסים בקשה לגילוי מרצון בעילום שם ובכך לברר את חבות המס לפני חשיפת שם המבקש.

 • מסלול מקוצר - בהוראת שעה שפרסמה רשות המסים נקבע מסלול מזורז, המיועד לבקשות שהיקף ההון בהן הנו נמוך יחסית- הון לא מדווח של עד 2 מיליון ש"ח, שההכנסה החייבת ממנו הנה עד חצי מיליון שקלים.
  במסלול זה לא ניתן להגיש בקשות אנונימיות למעט במקרים מסוימים.

 

מדוע כדאי להזדרז?

אי דיווח על הכנסה מהווה עבירה פלילית. הליך הגילוי מרצון, בהתקיים תנאיו, מאפשר חסינות מפני הליכים פליליים.

זמן הגשת הבקשה במסלול האנונימי ובמסלול המקוצר הנו מוגבל. המועד האחרון להגשת בקשות במסלולים אלה במסגרת הוראת השעה, לאחר  שהוארך פעם נוספת ע"י רשות המסים הנו עד יום 31.12.19, למעט בקשות אנונימיות, לגביהן יחול הנוהל עד ליום 31.12.18.

יתרונות משרדינו

משרד עו"ד מיכאל פפה, שבו משולבת קונסוליית כבוד של שווייץ בחיפה וקונסוליית כבוד כללית של גרמניה בחיפה, פועל רבות בנושא גילוי מרצון, משרדינו בשיתוף פעולה עם משרד להב ליטבק קורס מתל אביב, משרד מומחה לענייני מיסוי, ובשיתוף פעולה עם רואה חשבון חגי מוזס, נלווה אתכם בפן המשפטי והפיננסי לאורך כל הליך הגילוי מרצון של חשבונות בנקים בשווייץ, גרמניה, אוסטריה וברחבי תבל מול שלטונות המס בארץ.

צוות משרדינו מספק ניסיון ומקצועיות בתחום המשפט ביחד עם ניסיון כלכלי-עסקי:

 • ידע וניסיון רב שנים של משרד עו"ד להב ליטבק סלונים, וכן של רואה חשבון מוזס חגי בכל הנוגע להיבטי המיסוי

 • ניסיון רב שנים של עו"ד מיכאל פפה במשא ומתן ובקידום תיקים מול בנקים בשווייץ

 • ניסיון עסקי בינלאומי עשיר של עו"ד מיכאל פפה, משולב במאות נסיעות עסקיות ברחבי תבל

 • קונסוליית כבוד של שווייץ בחיפה המשולבת במשרד עו"ד מיכאל פפה

 • קונסוליית כבוד כללית של גרמניה בחיפה המשולבת במשרד עו"ד מיכאל פפה

 • שליטה מושלמת של הצוותים בשפות עברית, אנגלית וגרמנית

 • הצוות של משרד עו"ד מיכאל פפה כולל גם עו"ד גרמני בעל רישיון עריכת דין בגרמניה וכן מתמחים מגרמניה

בעזרת היתרונות הנ"ל, אנו מעניקים לציבור לקוחותינו שירות מקצועי ואמין בכל התיקים הנוגעים בסוגיית גילוי מרצון מול בנקים בחו"ל לרבות גילוי מרצון של נכסים בחו"ל מול רשויות המס בישראל.

 

משרד עו"ד מיכאל פפה  |  טלפון: 04-8381408  |  פקס: 04-8371353  |  Email: pappe@pappelaw.com