top of page

אזרחות אוסטרית

אזרחות לנרדפי המשטר הנאצי וצאצאיהם הישירים:


אוסטריה חוקקה תיקון לחוק האזרחות האוסטרי (StbG) שנכנס לתוקף בספטמבר 2020 בנוגע לקורבנות רדיפות הנאצים באוסטריה ולצאצאיהם.
 

בהתאם לתיקון, האנשים הבאים זכאים לאזרחות:

  • אנשים שיצאו מגבולות אוסטריה "הקטנה" לחו"ל (כאזרחים אוסטריים), או כאזרחים של אחת ממדינות האימפריה האוסטרו-הונגרית לשעבר או כחסרי אזרחות (כאשר מקום מגוריהם העיקרי היה בשטח הפדרלי לפני ה-15 במאי 1955) כאשר אותם אנשים חששו או סבלו מרדיפות המשטר הנאצי. קבוצת אנשים זו כוללת גם אנשים שאיבדו את אזרחותם האוסטרית זמן קצר לפני שעזבו את המדינה בגלל שרכשו אזרחות זרה כתוצאה מנישואין.

  • אזרחים אוסטריים אשר מקום מגוריהם העיקרי לא היה בשטח הפדרלי בין ה-30 בינואר 1933 ל-9 במאי 1945 מאחר וחששו מרדיפות אם היו חוזרים, או נכנסים לשטח הפדרלי בפעם הראשונה ("מנע חזרה”).

  • אנשים שכאזרחים אוסטריים מתו לפני 9 במאי 1945 עקב רדיפה או גורשו לחו"ל.

  • אנשים שמצאו את מותם לפני ה- 9 במאי 1945 כאזרחים של אחת ממדינות האימפריה האוסטרו-הונגרית לשעבר, או כחסרי אזרחות, כאשר מקום מגוריהם העיקרי היה בשטח הפדרלי או גורשו לחו"ל.

  • בנוסף לאותם אנשים שחששו או סבלו מרדיפות על ידי גופי  NSDAP  או רשויות הרייך הגרמני,, "נרדפים" כוללים גם את אותם אנשים שנחשפו לרדיפה או נאלצו לחשוש מנרדפות בגלל מחויבותם לרפובליקה הדמוקרטית של אוסטריה (ללא תלות במגדר או זהות: הנרדף).

  • הוראת סעיף § 58c StbG  מאפשרת לאנשים שסבלו מרדיפות בעצמם וצאצאיהם לקבל אזרחות אוסטרית על ידי הצהרה מבלי שיאלצו לוותר על אזרחות קודמת.

משרדינו מציע לקהל לקוחותיו הכוונה, וליווי ההליך, החל משלב הערכת סיכויי הבקשה ועד להגשתה בפועל ותרגום המסמכים הנדרשים.


(חשוב לציין כי ניתן לבצע ההליך ללא מעורבות של משרד עו"ד). 

 

למידע נוסף, אנא פנו לצוות משרדינו
 

אזרחות אוסטרית: About
bottom of page