top of page

הוצאת אזרחות גרמנית

להלן סקירה כללית ומתומצת הנוגעת לאפשרויות העומדות בפניך הקשורות לאפשרות לקבלת האזרחות הגרמנית (סקירה זו אינה סופית וממצה ואנו ממליצים לך לפנות למשרדנו לצורך קבלת ייעוץ פרטני):

רכישה מכוח התאזרחות: 

סעיף II 116 לספר החוקים  GG

 

 הוראות מיוחדות חלות על נרדפי המשטר הנאצי, מהם נשללה האזרחות הגרמנית בין ה- 30.01.1933 ל- 08.05.1945 על רקע השקפות פוליטיות, גזע או דת. אנשים אלה וצאצאיהם זכאים בנסיבות מסוימות להתאזרחות לפי סעיף 116 פסקה 2 לחוק היסוד  GG במסגרת הסדר הפיצויים. 

 

זכאות זו עומדת על פי חוק לכל אחד ואחת מהצאצאים בנפרד, כך שלמשל נכד או נכדה יכולים להגיש בקשה להתאזרחות, מבלי שהאב/ האם ו/או הסבא / הסבתא הגישו בקשה כזאת. 

רכישה מכוח הצהרה: 

סע' 5 לחוק הגרמני- רכישה על פי "עקרון המוצא המשפחתי"

עקרון היסוד הינו שצאצא של אזרחים גרמנים רוכש עם לידתו באופן אוטומטי את האזרחות הגרמנית של הוריו. אולם בעבר היו קיימות הוראות שונות לקבוצות מסוימות, ביניהם: 

 

 ילדים שנולדו במסגרת נישואין.

 ילדים שנולדו במסגרת נישואין לאב גרמני רכשו ועודם רוכשים את האזרחות אוטומטית עם לידתם.

 ילדים שנולדו במסגרת נישואין לאם גרמניה יכולים לרכוש את האזרחות הגרמנית באופן אוטומטי וללא סייג רק החל מ- 01.01.1975.

לגבי ילדים שנולדו לפני מועד זה ישנם סייגים מסוימים אשר תוקנו באמצעות החוק הרביעי לשינוי חוק האזרחות הגרמני אשר נכנס לתוקפו ב- 20.08.2021. באמצעות תיקון זה נוצרה זכות הצהרה חדשה (לפי סעיף 5 לחוק האזרחות הגרמני) 

 

התיקון לחוק חל בנוסף לגבי מקרים מסוימים של ילדים שנולדו מחוץ לנישואין. 

 

סעיף 15 לחוק האזרחות

 באמצעות החוק הרביעי לשינוי חוק האזרחות הגרמני שנכנס לתוקפו ב- 20.08.2021 נוצרה זכאות חוקית חדשה להתאזרחות עבור אנשים שאיבדו את אזרחותם הגרמנית בעקבות הרדיפה הנאצית או כלל לא קיבלו את האזרחות בשל כך, ושאין להם זכאות קודמת על פי סעיף 116 / II לחוק היסוד. זכאות זו עומדת גם לכל צאצאיהם של זכאים אלה. הזכאות להתאזרחות על פי סעיף 15 לחוק האזרחות חלה על אנשים שנרדפו בין ה- 30.01.1933 ל- 08.05.1945 על רקע השקפות פוליטיות, גזע או דת, ולכן ויתרו על אזרחותם הגרמנית, איבדו אותה או לא הצליחו לרכוש אותה:

 -אנשים שוויתרו על אזרחותם הגרמנית או איבדו אותה לפני 26.02.1955, למשל מכוח רכישת אזרחות אחרת, שחרור עפ"י בקשה או נישואין לאזרח זר.

-אנשים שנמנעה מהם רכישת אזרחות גרמנית בדרך חוקית בעקבות נישואין, הכרה חוקית או התאזרחות של בני קבוצת לאום גרמנית.

 -אנשים שלא התאזרחו לאחר הגשת בקשת התאזרחות או באופן כללי נמנעה מהם התאזרחות שהייתה אחרת אפשרית עם הגשת בקשה, או

-אנשים שעזבו את מקום מגוריהם הקבוע בגרמניה או איבדו אותו, אם נוסד לפני 30.01.1933 או במקרה של ילדים אף לאחר מועד זה.

לסיכום: 

החוק הגרמני מאפשר כיום לצאצאי גבר/ אישה אשר החזיקו באזרחות גרמנית ואזרחותם נשללה מהם כמפורט לעיל ו/או לצאצאי גבר/אישה אשר נאלצו לברוח מגרמניה ובכך ויתרו על תושבותם (אף אם לא החזיקו באזרחות גרמנית) להגיש בקשה לאזרחות.

שאלון לבדיקת זכאות להגשת בקשה לאזרחות גרמנית

לקבלת מידע נוסף נא לפנות ישירות למשרדינו בקישור מטה.

bottom of page