אזרחות גרמנית לצאצאי ה"יקים"

 

סעיף 116 לחוק יסוד של החוקה הגרמנית : 

(1) "גרמני" עפ"י רוח חוקי יסוד אלה ובתנאי שאין הוראות חוק שונות במקום אחר הנו מי שהוא בעל אזרחות גרמנית או מי שמצא מקלט בשטח ה"רייך הגרמני" - כהגדרתו מ- 31 בדצמבר 1937 – כפליט, או כמי שגורש על בסיס השתייכותו לעם הגרמני, או בן זוגו / בת זוגו או צאצאיו.


(2) אזרחים גרמנים לשעבר, שאזרחותם הגרמנית נשללה מהם על רקע גזע, דת או השקפות פוליטיות בתקופה שבין ה- 30.01.1933 וה- 08.05.1945 וצאצאיהם, יש לאזרח מחדש עפ"י בקשתם. מעמדם יחשב כמי שלא נשללה אזרחותו בתנאי שקבעו את מקום מושבם לאחר ה- 8 במאי 1945 בגרמניה ולא הביעו רצון להתנגד לכך".

 

בקשה להתאזרחות לפי סעיף 116 לחוקה הגרמנית

 

במידה וברצונך לבקש אזרחות גרמנית על סמך סעיף 116 עליך לעמוד בתנאים הבאים:

 • על המבקש להיות צאצא להורים שהיו נשואים כחוק.

 • עד ל-31.12.1974 ניתן היה לקבל האזרחות רק אם המעביר הנו האב.

 • ילדים שנולדו מ-1.4.1953 ועד 31.12.1974 והאם היא בעלת האזרחית הגרמנית לא יוכלו לקבל אזרחות אלא אם האם הצהירה על רצונה להעברת האזרחות הגרמנית לצאצאיה.

 • ילדים שנולדו להורים שלא היו נשואים כחוק – עד לתאריך 30.6.1993 יכלו לרשת האזרחות רק דרך האימא ואם מעביר האזרחות היה האב והוא לא היה נשוי אך חתם על תצהיר המכיר באבהותו והסכים  לקבלת האזרחות של הקטין.

 • ילד שנולד מ-1.7.1998 – מספיקה הצהרה על הכרה באבהות על פי החוק הישראלי, כלומר אם בתעודת הלידה מצוין שמו של האב.

 

במידה ואין ביכולתך להוכיח זכאות כזו על פי הפרמטרים המפורטים לעיל ביכולתנו לעזור בחיפוש אחר מסמכים הנדרשים מהארכיבים בגרמניה.
במידה והנך עומד בפרמטרים המזכים אותך לאזרחות הנך יכול לתאם פגישה עם מזכירות הקונסוליה  בטל.  04-8381408.

 

נא להביא לפגישה זו את המסמכים המקוריים הבאים:

 

 • תעודת לידה של המבקש במקור אשר מונפקת על ידי משרד הפנים בשפה עברית-אנגלית.

 • תעודת הלידה של מעביר האזרחות למבקש/ת.

 • תעודת נישואין של ההורים ושל המבקש.

 • מסמכים המוכיחים את האזרחות הגרמנית של מעביר האזרחות (אישור המנדט, דרכון גרמני, מסמך כלשהו של רשות גרמנית המוכיח את הנתינות).

 • במידה והיה שינוי שם כלשהו – תעודה המעידה על כך.

 • במידה והיה שינוי במצב המשפחתי – תעודות המעידות על כך.

 

חשוב להדגיש כי ההחלטה הסופית באם תקבל האזרחות הגרמנית על סמך בקשתך והמסמכים הנלווים לה, נתונה בידי הרשות הגרמנית בקלן בלבד.

משרד עו"ד מיכאל פפה  |  טלפון: 04-8381408  |  פקס: 04-8371353  |  Email: pappe@pappelaw.com