top of page

הוצאת אזרחות גרמנית

התאזרחות עפ"י זכאות לפי סעיף II 116 לספר החוקים GG

לכל צאצא עומדת הזכות החוקית לקבלת אזרחות והוא יכול לדרוש את מימושה. כך יכול למשל הנכד להגיש בקשה להתאזרח (מחדש), מבלי שאביו / אמו ו/או סבו / סבתו ביקשו להתאזרח מחדש.

אם ברצונכם להעביר את המקרה שלכם לבדיקה, אנא שלחו את השאלון המצ"ב באמצעות דואר אלקטרוני הנה.
אנא וודאו שצירפתם את המסמכים הנחוצים לטיפול, כגון צילום דרכון, מסמך המעיד על אזרחות גרמנית של אבות המשפחה ואילן יוחסין. אנו נבדוק את המקרה שלכם ותודיע לכם לאחר מכן, מהן האפשרויות העומדות בפניכם לגבי התאזרחות מחודשת וגם ננחה אתכם איך לפעול בהמשך.

שאלון לבדיקת זכאות להגשת בקשה לאזרחות גרמנית

הוראות מיוחדות חלות לגבי נרדפי המשטר הנאצי מהם נשללה האזרחות הגרמנית בין ה- 30.01.1933 ל- 08.05.1945 על רקע גזע, דת או השקפות פוליטיות. אנשים אלה וצאצאיהם זכאים בנסיבות מסוימות להתאזרח. אם הינך משתייך לחוג האנשים האלה, אנא קרא את עלון המידע בנושא הזכאות להתאזרחות של רשות המינהל הפדראלי,ה- "Bundesverwaltungsamt".

*במקרה של התאזרחות לפי סעיף 116 GG אין צורך לעבור מבחן התאזרחות.

התאזרחות של מי שנולד לפני תאריך 01.01.1975 כילד החוקי של אם גרמניה ואב בעל אזרחות זרה נשואים

באמצעות תקנה חדשה החליט משרד הפנים בגרמניה, לאפשר טיפול מועדף בפונים מתוך חוג האנשים כדלקמן:

התאזרחות של מי שנולד לפני תאריך 01.01.1975 כילד החוקי של אם גרמניה ואב בעל אזרחות זרה נשואים, כאשר ביום היוולדו  הייתה אמו בעלת אזרחות גרמנית/ שאזרחותה נשללה ממנה עקב נישואיה לאזרח זר, בהתאם לחוק שהיה בתוקף באותה עת/ שאזרחותה נשללה ממנה עוד לפני נישואיה על רקע דעות פוליטיות, גזע או דת בין 30.01.1933 ועד 08.05.1945.

במקרה של התאזרחות מסוג זה, הנחת היסוד הינה שלמגיש הבקשה שליטה מינימלית בשפה הגרמנית.

לקבלת מידע נוסף נא לפנות ישירות למשרדינו באמצעות הקישור מטה.

התאזרחות למי שנולד לפני תאריך 01.07.1993 כילד מחוץ למסגרת הנישואין של אב גרמני ואם בעלת אזרחות זרה

משרד הפנים הגרמני הרחיב את ההוראה מתאריך 28 במרץ 2012, תוך התייחסות לכל השיקולים המפורטים בה, לחוג האנשים הנ"ל ויצר גם עבורם אפשרות למסלול התאזרחות מועדף.

ילדים שנולדו מחוץ למסגרת הנישואין לפני תאריך 01.07.1993  לאב גרמני ואם בעלת אזרחות זרה , כל עוד האב היה בעל אזרחות גרמנית ביום הלידה/ היה זכאי להתאזרח לפי סעיף 116 לספר החוקים  II GG ובנוסף בוצע הליך של הכרת האבהות או קיימת הוכחה בפועל של האבהות לפי החוק הגרמני וההליך תקף והושלם לפני שמלאו לילד 23 שנים.

במקרה של התאזרחות מסוג זה, הנחת היסוד הינה שלמגיש הבקשה שליטה מינימלית בשפה הגרמנית.

לקבלת מידע נוסף נא לפנות ישירות למשרדינו בקישור מטה.

bottom of page