חוות דעת מומחה לדין הזר

מהי חוות דעת מומחה?

עד מומחה הוא עד המעיד בבית המשפט על מומחיותו בנושא הספציפי המופיע בתביעה משפטית. בניגוד לעד רגיל, שעדותו מתמקדת בעובדות, עד מומחה מעיד על משמעותן של העובדות.

 

עד מומחה נדרש בתביעות אשר מצריכות ידע מקצועי, כזה שאין לצפות מהשופט להתמודד אתו בכוחות עצמו.

 

בעניין ע"א 6796/97 ברג יעקב ובניו (רהיטים) בע"מ נ' ברג איסט אימפורטס, נאמר: 

"קשה להגדיר באופן ממצה מיהו זה שייחשב מומחה לדין זר. אך זאת לומר, כי עורך-דין או משפטן העוסקים – בין בפרקטיקה, בין באקדמיה ובין בדרך אחרת – בשיטת המשפט שאותה צריך להוכיח, הנם בעלי כישורים לשמש כעד מומחה שניתן להוכיח באמצעותו דין זר. מובן שמידת מומחיותו והמשקל שיש לייחס לה הם עניין הנתון להערכת בית-המשפט. בדרך-כלל, אם עדות זו איננה נסתרת בראיה אחרת , ייטה בית-המשפט לקבלה, אלא אם על פניה איננה משכנעת".

 

הנושאים השונים עליהם הגשנו חוות דעת:

  • דיני חברות - תפקיד המנהל המיוחד בדין הגרמני, סוגי חברות גרמניות,חבות בעלי תפקידים

  • דיני ירושה - ירושת חובה, תקפות צוואה

  • דיני אפוטרופסות גרמניים

  • דיני ניירות ערך גרמניים

  • תקנות סדר הדין האזרחי הגרמני

  • בנקאות גרמנית

עו"ד מיכאל פפה הוכר כמומחה לדין הזר (גרמניה) על ידי בתי המשפט הישראלים השונים, בכל הערכאות

 

משרדינו עורך חוות דעת מומחה לדין השווייצרי (המתייחס לקנטונים דוברי הגרמנית), וכן חוות דעת לדין האוסטרי, וזאת בשיתוף פעולה עם משרדי עורכי דין אוסטריים, עימם אנו עובדים מזה שנים רבות. 

 

חוות הדעת של משרדינו נערכות ונחתמות ע"י עו"ד מיכאל פפה כקונסול גרמני, וכמומחה מוכר לדין הגרמני

 

משרד עו"ד מיכאל פפה  |  טלפון: 04-8381408  |  פקס: 04-8371353  |  Email: pappe@pappelaw.com