top of page

חוות דעת לדין הזר

עו״ד מיכאל פפה

עד מומחה הוא עד המעיד בבית המשפט על מומחיותו בנושא הספציפי המופיע בתביעה משפטית. בניגוד לעד רגיל, שעדותו מתמקדת בעובדות, עד מומחה מעיד על משמעותן של העובדות. 
עד מומחה נדרש בתביעות אשר מצריכות ידע מקצועי, כזה שאין לצפות מהשופט להתמודד אתו בכוחות עצמו.
הנושאים השונים עליהם הגשנו חוות דעת:
•    דיני חברות - תפקיד המנהל המיוחד בדין הגרמני, סוגי חברות גרמניות, חבות בעלי תפקידים
•    דיני ירושה - ירושת חובה, תקפות צוואה
•    דיני אפוטרופסות גרמניים
•    דיני ניירות ערך גרמניים
•    תקנות סדר הדין האזרחי הגרמני
•    בנקאות גרמנית
עו"ד מיכאל פפה הוכר כמומחה לדין הזר (גרמניה) על ידי בתי המשפט הישראלים השונים, בכל הערכאות, בין חוות הדעת אותן הכין המשרד: פרשת ילדי טהרן, פרשת דיזלגייט (פולקסווגן), תביעת ילדי עיראק לתשלום פיצויים מגרמניה, בג"צ בענייני רנטה גרמנית ועוד.
משרדינו עורך חוות דעת מומחה לדין הגרמני, השווייצרי (המתייחס לקנטונים דוברי הגרמנית), וכן חוות דעת לדין האוסטרי, 
חוות הדעת של משרדינו נערכות ונחתמות ע"י עו"ד מיכאל פפה כמומחה מוכר לדין הגרמני, אוסטרי ושוויצרי. (קנטונים דוברי גרמנית).

 

חוות דעת לדין הזר: About
bottom of page