top of page

נדל"ן בארץ ובחו"ל

מקרקעין בגרמניה, מקרקעין בשוויץ, מקרקעין באוסטריה ומקרקעין בישראל

בשנים האחרונות יותר ויותר ישראלים פונים לעבר השווקים במדינות מרכז אירופה לשם ביצוע השקעות, רכישות נדל"ן וביצוע עסקאות במקרקעין, וזאת עקב תפיסתם של השקעות אלו כנתיבי השקעה מועדפים.

   
חוקי המקרקעין במדינות מרכז אירופה ובפרט בגרמניה, אוסטריה ושווייץ שונים במידה ניכרת מאלו שבישראל. למשל, קיים שוני בחוקי הגנת הדייר וזכיותיו, ישנן הגבלות וחבויות של הקונה כלפי המוכר והשוכרים, וכן כלפי שאר הדיירים במידה ובמדובר בנכס משותף ועוד.                 


משרדינו מלווה קונים ומוכרים אשר להם נכסים בארץ ובחו"ל תוך מתן ייעוץ בכל הקשור לעסקת המקרקעין, בין השאר כל הקשור למימון, פנייה לנוטריון, ולעבודה מול גופים פיננסים, רשויות המדינה ועוד.                    
משרדינו מסייע בבדיקת ההסכמים, חוזי הרכישה, החכירה, ההשכרה ויתר המסמכים הקשורים בעסקאות המקרקעין ומאפשר לקהל לקוחותיו לסיים את עסקת המקרקעין לרבות המימון ולרבות פתרון סוגיות המס בצורה הטובה ביותר.            

משרדינו, מלווה לקוחות רבים בעסקאות נדל"ן מזה 36 שנים. 

משרדינו גאה ברשת קשרים ענפה עם משרדים הממוקמים בכל מדינה באירופה, לרבות: יזמי מקרקעין, מתווכים, יועצי מס וכמובן עו"ד ונוטריונים הסמפקים ללקוחותינו את התמיכה הנדרשת לסגירת עסקאות  מסוג זה.

נדל"ן בארץ ובחו"ל: About
bottom of page