top of page

 תרגומים קונסולריים ונוטריונים

משרדינו מציע שירותי תרגום מוסמכים ומקצועיים לרשויות השונות, לתחום המשפט ולמגזר העסקי והפרטי.

 

•    תרגום מהשפה העברית לשפה הגרמנית ותרגום מהשפה הגרמנית לשפה העברית

•    תרגום מהשפה האנגלית לשפה הגרמנית ותרגום מהשפה הגרמנית לשפה האנגלית

•    כמו כן משרדנו מציע הן שירותי תרגום קונסולריים (התרגומים מוכרים ברוב המקרים על ידי הרשויות הגרמניות והמבקש לא נדרש לשלם בגינם מע"מ) והן שירותי תרגום נוטריוניים.

משרדינו הנו המשרד היחידי בארץ אשר מבצע תרגומים קונסולריים לשפה הגרמנית.

תרגום משרדינו הוכר פעמים רבות כ"תרגום פפה" ע"י בתי המשפט הישראליים, כך למשל ב- דנא 11196/03 יוסף גרנות ו-4 אח' נ' הרשות המוסמכת לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, וע (חי') 34142-08-13 צבי גמיש ואח' נ' הרשות לזכויות ניצולי השואה משרד האוצר, דנא 11196/03 גרנות יוסף נ' הרשות המוסמכת לפי חוק נכי  רדיפות הנאצים, וע (ת"א) 255/08 גוליה טייר ו-46 אח' נ' הרשות המוסמכת, ו"ע 1311\00 עזריאל זמרי נ' הרשות המוסמכת ועוד פסקי דין רבים ואחרים.
 

bottom of page