top of page

ניהול נכסים בגרמניה

בשנים האחרונות יותר ויותר ישראלים פונים לעבר שוק הנדל״ן הגרמני וזאת עקב תפיסתם של השקעות אלו כנתיבי השקעה מועדפים. יחד עם זאת, מספר לא מבוטל של ישראלים לא מודעים לשוני המהותי בין הדינים הגרמנים, לבין הדין הישראלי, במיוחד במישור הנדל"ן. כתוצאה מכך הם חשופים לעלויות נכבדות וסיכונים לא מעטים.


למשל, ישראלים רבים לא מכירים לעומק את השוני בחוקי הגנת הדייר וזכיותיו- בחוק הגרמני ישנן הגבלות וחבויות של הקונה כלפי המוכר והשוכרים, וכן כלפי שאר הדיירים במידה ובמדובר בנכס משותף.                 

משרדנו מייעץ לקונים ומוכרים בגרמניה, בכל הקשור לעסקת המקרקעין, למימון, פנייה לנוטריון, ולעבודה מול גופים פיננסים, רשויות המדינה ועוד. 

                  

משרד עו"ד פפה מסייע בבדיקת ההסכמים, חוזי הרכישה, החכירה, ההשכרה ויתר המסמכים הקשורים בעסקאות המקרקעין ומאפשר ללקוחות הישראליים לסיים את עסקת המקרקעין לרבות המימון ולרבות פתרון סוגיות המס בצורה האופטימלית.

להלן מספר דוגמאות למקרים בהם סייע משרדינו בעבר: 

  • תיאום פגישות עם מתווכת גרמנית לצורך איתור נכסים להשקעה בגרמניה

  • סיוע במתן הלוואה ומציאת בנק מתאים לצורך רכישת נכס בברלין, משא ומתן לצורך קבלת תנאים אופטימליים להלוואה

  • רישום נכס בטאבו הגרמני עבור לקוח שרכש דירה מחברה ישראלית אשר הבטיחה כי תטפל בהליך רישום הנכס, אולם לא עשתה כן

  • ניהול משא ומתן עבור לקוח מול שוכרת גרמנית לצורך הליך מכירת דירתו בברלין

  • מציאת חברת שיפוצים עבור לקוח שרכש דירה בברלין, מציאת איש מקצוע אשר יפקח על השיפוצים

  • משא ומתן מול חברת ניהול נכסים לצורך תיקון מהותי (החלפת גופי חימום) בבניין, עד לשלב הפיקוח על העבודה

  • סיוע במציאת רוכש/ קונה עבור נכסים בברלין

bottom of page