top of page

קונסוליה גרמנית בחיפה

עו"ד מיכאל פפה כיהן כקונסול כבוד כללי של גרמניה בחיפה החל משנת 1989 עד סוף שנת 2020.

החל משנת 2020 עו"ד רותם פפה מכהנת כקונסולית כבוד כללית של גרמניה בחיפה

המשרד מתפקד כקונסולית כבוד כללית של גרמניה בחיפה מזה למעלה מ 34 שנים ומעניק שירותים קונסולריים מגוונים:

  • תרגומים קונסולריים לשפות עברית, גרמנית ואנגלית​

  • אישורי חתימה קונסולריים

  • סיוע בהכנת טפסים בהליכי נדל"ן בגרמניה

  • קבלת מידע בנושאים פורמליים מול הרשויות הגרמניות 

  • טיפולים בנושאי תרבות, חילופי משלחות נוער ואקדמיה

  • סיוע בנושאים קונסולריים דחופים 

קונסוליה גרמנית: About
bottom of page