top of page

חידוש דרכון גרמני

לא ניתן לתאם תורים חדשים במשרדנו לצורך חידוש דרכון גרמני, תורים עתידיים יפתחו בהמשך.

ניתן להירשם לרשימת המתנה (אנו ניצור איתכם קשר במידה ויהיה ביטול). לצורך רישום אנא תשלחו אימייל ל: pappe@pappelaw.com

אנא תציינו מספר הפלאפון והשם המלא. 

תודה שבחרת לחדש דרכונך באמצעות הקונסוליה הגרמנית בחיפה.

לנוחיותך מצורף קישור להורדת טופס בקשה לחידוש דרכון:

עלייך למלא הטופס ולהביאו עימך לפגישה.

.משרדנו נמצא בדרך יפו 51 (קומה 3), חיפה

הדרכון החדש אשר יונפק עבורך הינו ביומטרי ולכן לצורך חידושו עליך להתייצב באופן אישי בקונסוליה. קטינים (עד גיל 18) מחויבים להגיע לפגישה בליווי שני הוריהם.

 

 

על מנת לחדש דרכונך עליך להצטייד במסמכי המקור הבאים (ולהביא עמך את צילום המסמכים כדהלן):

 

1.    הדרכון הגרמני שפג תוקפו

2.   תעודת זהות ישראלית (כולל הספח)

במקרה של חידוש דרכון עבור קטין- תעודת זהות של הוריו (כולל הספח)

3.  שתי תמונות פספורט

חנויות המצלמות בהתאם לדרישות הרשויות הגרמניות: 

  • "פוטומניה" הנמצאת ברח' שלום עליכם 2 (מרכז זיו) נו"ש, חיפה.

  • "הלד" במרכז הכרמל, שד' הנשיא 124, חיפה.

4.    תעודת לידה דו לשונית (ניתן להוציא התעודה באתר משרד הפנים)

5.    אישורים על שינוי שם במידה והשם הפרטי או שם המשפחה שונו בישראל (ניתן להנפיק התעודה ממשרד הפנים)

6.    תעודת אזרחות גרמנית או אישור על התאזרחות של המבקש, הוריו או סביו- יש להציג התעודה השייכת לאדם האחרון במשפחה שקיבל אותה. יש להציג בנוסף את תעודת הנישואין של המחזיק בתעודת האזרחות (הורים/ סבים כמפורט בסעיף זה)

7.    דרכון ישראלי שהיה בתוקף ביום ההתאזרחות - אם יש ברשותך. אם אין ברשותך, יש להביא דרכון ישראלי נוכחי

8.    תעודת נישואין

במידה והבקשה מוגשת עבור קטין, יש להציג תעודת הנישואין של הוריו

9.    אישור מאת הרשויות הגרמניות אודות שינוי שמך לאחר נישואין ו/או שם ילדך (אם הוגשה בקשה מתאימה בנושא)

10.  מסמכים אודות השירות הצבאי (תקף עבור מבקש אשר שירת בצה"ל בין ה- 01.01.2000 לבין ה-06.07.2011 על התעודה להכיל פרטים אודות תקופת השירות בצבא חובה וקבע, או לחילופין אישור על פטור מצה"ל, במקרה והמבקש לא שירת בצה"ל)

11.   אישור על הסכמה מראש מטעם משרד ההגנה הגרמני או גורם מטעמו, במקרה של שירות בצה"ל בעקבות התחייבות התנדבותית לשירות צבאי (שירות בקבע), בין ה- 01.01.2000 ל-06.07.2011 ; אישור מצה"ל בנוגע לתחילת תקופת השירות 

12.   אישור על ביטול רישום במרשם האוכלוסין הגרמני במידה ובדרכונך האחרון רשומה כתובת מגורים בגרמניה

13.   עבור עולים חדשים (מגרמניה בלבד): תעודה המעידה על אזרחות ישראלית או לחילופין אישור חוזר על אי רכישת אזרחות ישראלית, במקרה הצורך אישור על המשך החזקת האזרחות

 

*לאחר חידוש הדרכון ותוך כשלושה חודשים יישלח הדרכון החדש בדואר רשום לכתובת המבקש.

*במידה והדרכון נדרש בדחיפות אנו מציעים שירות אקספרס, במסגרת שירות זה הדרכון נשלח לכתובת המבקש תוך כחודש ימים - עלות ההליך- כ- 32 יורו נוספים.

 

הבהרות נוספות:

 

1. במידה ודרכונכם אבד או נגנב יש לדווח על כך למשטרה ובמעמד החידוש להציג את האישור המשטרתי וכן את יתר המסמכים הדרושים לחידוש דרכון (כמפורט לעיל).

2. ניתן לבצע התשלום עבור חידוש הדרכון ועבודת הקונסוליה בשיק או במזומן בלבד.
3. במידה וטרם מלאו למבקש 24 שנים- הדרכון יינתן לתקופה של שש שנים ועלותו הנה 65 יורו (בהמרה לשקלים חדשים על פי השער היציג של היורו ביום החידוש).
4. במידה ומלאו למבקש 24 שנים- הדרכון יינתן לתקופה של עשר שנים ועלותו הנה 85 יורו (בהמרה לשקלים חדשים על פי השער היציג של היורו ביום החידוש).
5.בנוסף לסכום המפורט בסעיפים 3 ו 4 יש לשלם אגרה קונסולרית לחידוש דרכון בסך 230 שקלים. עבור כל דרכון בנפרד.

במקרים הבאים עליכם לפנות לשגרירות הגרמנית בתל אביב:

  • דרכונכם הוצא או חודש בפעם האחרונה בחו"ל. 

  • דרכונכם פג לפני למעלה מ-5 שנים.  

  • במידה ברצונכם להוציא דרכון בפעם הראשונה (למשל- עבור תינוק שנולד).

bottom of page