הוצאה או חידוש דרכון גרמני

על מנת לחדש או להנפיק דרכון יש להתייצב באופן אישי בקונסוליה. קטינים (עד גיל 18) חייבים להגיע לפגישה בליווי שני הוריהם.
מסמכים שעליכם להביא עמכם בעת הגשת בקשה להנפקת דרכון:
1.    טופס בקשה להנפקת דרכון/תעודת זהות עבור קטינים
2.    טופס בקשה להנפקת דרכון/תעודת זהות עבור בגירים וקטינים נשואים
3.    דרכון גרמני נוכחי; 
4.    תעודת זהות ישראלית של מגיש הבקשה, במקרה של חידוש דרכון עבור קטין- תעודת זהות של הוריו (כולל הספח) ;
5.     שתי תמונות פספורט (הוראות נוספות בהמשך);
6.    תעודת לידה דו לשונית של מגיש הבקשה (ניתן להוציא התעודה מאתר משרד הפנים);
7.    אישורים על שינוי שם במידה והשם הפרטי או שם המשפחה שונו בישראל (ניתן להנפיק התעודה ממשרד הפנים) ; 
8.    תעודת אזרחות גרמנית או אישור על התאזרחות של מגיש הבקשה, הוריו או סביו- יש להגיש התעודה השייכת לאדם האחרון במשפחה שקיבל אותה. יש להציג בנוסף את תעודת הנישואין של המחזיק בתעודת האזרחות (ההורים/ הסבים כמפורט בסעיף זה);
דוגמא תעודת אזרחות גרמנית

דוגמא אישור על התאזרחות

9.    דרכון ישראלי שהיה בתוקף ביום ההתאזרחות - אם יש ברשותך. אם אין ברשותך, יש להביא דרכון ישראלי נוכחי;
10.    תעודת נישואין (במקרה של בקשה המוגשת עבור קטין, תעודת הנישואין של הוריו) ;
11.    אישור גרמני אודות השם לאחר הנישואין ו/או שם הילדים (אם הוגשה בקשה מתאימה בנושא);
12.    בבקשות עבור ילדים יש להביא תעודת לידה מורחבת או אישור על שינוי השם של ההורים ממשרד הפנים, במידה והשינויים נעשו בישראל. דוגמא אישור על בחירת שם
13.    מסמכים אודות השירות הצבאי (תקף עבור מבקש אשר שירת בצה"ל בין ה- 01.01.2000 לבין ה-06.07.2011 התעודה צריכה להכיל פרטים אודות תקופת השירות בחובה ובקבע, או לחילופין אישור על פטור מצה"ל, במקרה והמבקש לא שירת בצה"ל;
14.    אישור על הסכמה מראש מטעם משרד ההגנה הגרמני או גורם מטעמו, במקרה של שירות בצה"ל בעקבות התחייבות התנדבותית לשירות צבאי (שירות בקבע), בין 01.01.2000 לבין 06.07.2011 ; אישור מצה"ל מתי תקופת השירות הנוספת החלה;
15.    אישור על ביטול רישום במרשם האוכלוסין בגרמניה אם בדרכונך האחרון רשומה כתובת מגורים בגרמניה;
16.    עבור עולים חדשים גרמנים בלבד: תעודה המעידה על אזרחות ישראלית או לחילופין אישור חוזר על אי רכישת אזרחות ישראלית, במקרה הצורך אישור על המשך החזקת האזרחות הגרמנית.
דוגמה תעודה המעידה על אזרחות ישראלית

* תמונות פספורט- טרם הפגישה לחידוש הדרכון יש להצטלם בחנות צילום (אשר מצלמת תמונות פספורט בהתאם לדרישות השגרירות) - החנויות המומלצות הנן- חנות "פוטומניה" הנמצאת ברח' שלום עליכם 2 (מרכז זיו) נו"ש, חיפה טל'- 050-5694693 וחנות "הלד" במרכז הכרמל, שד' הנשיא 124, חיפה טל04-8361940.
*לאחר חידוש הדרכון ותוך כשלושה חודשים יישלח הדרכון החדש בדואר רשום לכתובת המבקש.
*במידה והדרכון נדרש בדחיפות אנו מציעים שירות אקספרס, במסגרת שירות זה הדרכון נשלח לכתובת המבקש תוך כחודש ימים - עלות ההליך- 32 יורו נוספים. 
הבהרות נוספות:

1. במידה ודרכונכם אבד או נגנב יש לדווח על כך למשטרה.
על מנת לחדש דרכון אשר נגנב יש להציג במעמד החידוש את האישור המשטרתי וכן את כל המסמכים הדרושים לחידוש דרכון (כמפורט לעיל).
2. קבלת קהל לחידוש דרכון נעשית בתיאום טלפוני מראש (טל. 04-8381408) בימי שלישי בין השעות 9:00-15:00, ההליך אורך כחצי שעה.
3. במידה וטרם מלאו למבקש 24 שנים- הדרכון יינתן לתקופה של שש שנים ועלותו הנה 65 יורו (בהמרה לשקלים חדשים על פי השער היציג של היורו ביום החידוש).
4. במידה ומלאו למבקש 24 שנים- הדרכון יינתן לתקופה של עשר שנים ועלותו הנה 85 יורו (בהמרה לשקלים חדשים על פי השער היציג של היורו ביום החידוש).
5. לסכום אגרת הדרכון מתווסף סך של 25 יורו (בהמרה לשקלים חדשים על פי השער היציג של היורו ביום החידוש) בעבור אגרת הקונסוליה.
6. ניתן לבצע התשלום עבור הדרכון ועבודת הקונסוליה בשיק או במזומן בלבד.
במקרים הבאים עליכם לפנות לשגרירות הגרמנית בתל אביב:
    דרכונכם הוצא או חודש בפעם האחרונה בחו"ל. 
    דרכונכם פג לפני למעלה מ-5 שנים. 
    במידה ברצונכם להוציא דרכון בפעם הראשונה.