צוואות וייפוי כוח מתמשך

משרדינו מסייע לקהל לקוחותיו מזה שנים רבות במלוא הדיסקרטיות בהכנת צוואת מורכבות ופשוטות כאחת. נשמח לסייע לכם בהליך הכנת צוואה מותאמת אישית.

הארכת תוחלת החיים הביאה עמה שאלות נוקבות בכל התחומים והצריכה פתרונות לבעיות אשר נוצרו בעקבותיה. חלק מהפתרונות ניתנים ע"י משפט הזקנה שהתפתח מאוד בשנים האחרונות בעולם המערבי בכלל, ובישראל בפרט.

כלי חקיקתי בולט בתחום זה הנו ייפוי הכוח המתמשך, הרעיון המוסרי המרכזי העומד מאחוריו הוא הרצון לתת לאדם בגיר להחליט באשר לבריאותו, רכושו ותחומים רבים נוספים הקשורים לחייו כשהוא בריא ובמצב גופני ונפשי טוב. החלטות אלו אשר גובו באמצעות ייפוי כוח מתמשך ימומשו במקרה בו יהיה האדם במצב של אי כשרות.


ייפוי הכוח המתמשך יכול להיערך רק באמצעות עו"ד שהוסמך לכך על ידי לשכת עורכי הדין והאפוטרופוס הכללי, הוא יופקד בידי הרשויות ויכנס לתוקף במצבים עתידיים מסוימים כמו שטיון, מוגבלות נפשית או גופנית וכדומה.


למי נועד ההליך ומה יתרונותיו?

ההליך נועד לאנשים, צעירים ומבוגרים כאחד, המעוניינים להבטיח כי רצונותיהם ימשיכו להתקיים, במידה והם עצמם יהיו במצב בו אינם כשירים עוד להחליט כרצונם.

ייפוי הכוח המתמשך מקנה למעשה לאדם את האפשרות "לשלוט בעתידו" במובן זה שהוא יוכל להחליט, בעת שהוא בריא וכשיר, מי יהיה ממונה עליו ועל נכסיו וכיצד יפעל בא כוחו. החלטותיו אלו יכובדו במלואן ביום בו יקבע כי הוא אינו כשיר להחליט עבור עצמו.

​​

עו"ד מיכאל פפה ועו"ד רותם פפה הוסמכו ע"י הרשויות להכנת ייפוי כוח מתמשך ועושים כן עבור לקוחות המשרד.

משרדנו ישמח לעזור ולייעץ בנושא ייפוי כוח מתמשך ולענות על כל שאלה אחרת הקשורה לתחום משפט הזקנה.