הנוטריון הגרמני

הנוטריון הגרמני הנו גורם שאין בלתו, בהתאם לחוק הגרמני בעסקאות מקרקעין, הקמת חברות ונושאים משפטיים חשובים אחרים בגרמניה.

 

ישראלים רבים נוטים לבלבל בין תפקידו וסמכויותיו של הנוטריון הישראלי לבין אלו של עמיתו הנוטריון הגרמני.

 

חשוב להדגיש, אין קשר בין שני סוגי הנוטריונים הללו.

 

הנוטריון הישראלי דומה בהיקף סמכויותיו ותפקודו ל-Notary Public, בארה"ב. 

סמכויות הנוטריון הישראלי הנן בעיקר אישור ותרגום מסמכים, אישור חתימות, ותו לא.

 

הנוטריון הגרמני הנו במעמד סטטוטורי גבוה מאוד, שונה לחלוטין מעמיתו הישראלי.

 

ישראלים רבים, אשר קנו מקרקעין בגרמניה, התוודעו למעמדו וחשיבותו של הנוטריון הגרמני. עסקת המקרקעין הגרמנית מבוססת על סמכות הנוטריון. הוא המפקח על ביצוע העסקה, העברת התשלומים, הסרת השעבודים ועוד. יתר על כן, הנוטריון מסביר לצדדים על העסקה בטקס החתימה המתבצע במשרדו. 

 

מדובר אם כן, בנוטריון שהינו בעל תפקיד מוערך וחשוב, הנוקט עמדה ניטרלית  לטובת שני הצדדים, מפקח על עסקאות מקרקעין, רישום חברות ועוד.

 

משרד עו"ד מיכאל פפה  |  טלפון: 04-8381408  |  פקס: 04-8371353  |  Email: pappe@pappelaw.com